Szkolenia

Doradztwo zawodowe: 4 godz. na Uczestnika

Szkolenie Komunikacja Interpersonalna: 16 godzin

Szkolenie Autoprezentacja: 12 godzin

Szkolenia zawodowe według potrzeb:

Pośrednictwo Pracy: 5 godzin indywidualnych spotkań.

 

Kontakt:

Biuro projektu:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,
pok. 311 (II piętro), 216 (I piętro)

Numery telefonów:

17 86 76 209, 17 86 76 232, 17 86 76 251