Rekrutacja

Projekt będzie realizowany w 3 edycjach.

Rekrutacja w ramach I edycji projektu będzie trwała od 12.12.2016 do 22.12.2016.

Rekrutacja w ramach II edycji projektu będzie trwała od 03.04.2017 do 24.04.2017.

Rekrutacja w ramach III edycji projektu będzie trwała od 16.08.2017 do 15.09.2017.

Formularze zgłoszeniowe do Projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze Projektu pod adresem: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 311 (II piętro), pokój 216 (I piętro) w godz. od 07.00-15.30 od poniedziałku do piątku bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony komputerowo, podpisany czytelnie przez Kandydata do udziału w projekcie w miejscach do tego wskazanych oraz zaparafowany na każdej stronie.

Wymagana dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce „pobierz dokumenty” – kliknij TUTAJ.