Pobierz Dokumenty

Załączniki do pobrania:

  Czas na Karierę - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  formularz zgłoszeniowy
  formularz zgłoszeniowy
  karta oceny formalnej

 Deklaracja udziału w projekcie

 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie uczestnika (PEFS)

 Umowa uczestnictwa w projekcie

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu