Aktualności

Wyniki rekrutacji I edycji projektu „Czas na karierę”

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Czas na karierę” w ramach I edycji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa znajdują się poniżej w załącznikach.

 

Wszystkim kandydatom, którzy złożyli dokumenty zgłoszeniowe została przesłana mailowo informacja o wynikach rekrutacji bądź zostali poinformowani o nich telefonicznie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na karierę” zobowiązane są do złożenia w terminie 3 dni roboczych następujących dokumentów:

– Deklaracji udziału w Projekcie,

– Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w zakładce „Pobierz dokumenty”.

Dokumenty prosimy złożyć w biurze projektu tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów pokój nr 302 lub 307.

 

Informujemy również, że rekrutacja do II edycji projektu „Czas na karierę” planowana jest na drugi kwartał 2017 roku. Ustalony dokładny termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych ogłoszony zostanie na stronie internetowej projektu.

 

Dodano: 2017-01-09 / autor: Marcin

Rekrutacja przedłużona

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Czas na karierę” została przedłużona do dnia 22.12.2016r.

Dodano: 2016-12-19 / autor: Krzysiek

Rekrutacja do projektu „Czas na karierę”

Informujemy, że w dniach 12-19.12.2016r. trwa rekrutacja do projektu „Czas na karierę.” Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce „Dokumenty do pobrania” i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

 1. osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 302 lub 307, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30;
 2. pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dodano: 2016-12-11 / autor: Krzysiek

Biuro Projektu

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
  ul. Szopena 51,
  35-595 Rzeszów
  pok. 311 (II piętro), 216 (I piętro)
  Telefon: 17 86 76 232, 17 86 76 209