Aktualności

Nabór do II edycji projektu „Czas na Karierę”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II edycji projektu stażowego „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin rekrutacji (przyjmowania zgłoszeń): 03.04.2017r. – 24.04.2017r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuje osoby zamieszkałe teren województwa podkarpackiego.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu znajdującym się w zakładce „Pobierz dokumenty” oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty rekrutacyjne (wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne zaświadczenie potwierdzające z Urzędu Pracy) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

 1. osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 307, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30;
 2. pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dodano: 2017-03-20 / autor: Marcin

Zwrot kosztów dojazdu uczestników na doradztwo zawodowe/szkolenia

Informujemy o możliwości starania się przez uczestników I edycji projektu „Czas na Karierę” o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy/doradztwo kariery.

Refundacja przysługuje osobom mieszkającym poza miejscowością odbywania się doradztwa/szkolenia/pośrednictwa.

Szczegółowy regulamin oraz wniosek o zwrot kosztów dojazdu umieszczony został w zakładce „Pobierz Dokumenty„.

Dodano: 2017-01-26 / autor: Marcin

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA GRUPY I HARAMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Informujemy o podziale uczestników I edycji projektu „Czas na Karierę” na trzy grupy szkoleniowe oraz prezentujemy harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Szkolenia będą odbywały się od  31.01.2017 r. (poniedziałek) do 09.02.2017 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 bądź 15:30 w zależności od tematyki szkolenia w danym dniu w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Grupa I odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 31.01.2017 r. (wtorek) do 03.02.2017 r. (piątek).

Grupa II odbywała będzie szkolenia w sali nr 209 (I piętro) w dniach od 31.01.2017 r. (wtorek) do 03.02.2017 r. (piątek).

Grupa III odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 06.02.2017 r. (poniedziałek) do 09.02.2017 r. (czwartek).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-01-24 / autor: Marcin

Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego

Przedstawiamy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach I edycji projektu „Czas na Karierę”.

Spotkania z doradcami zawodowymi będą odbywały się od  23.01.2017 r. (poniedziałek) do 30.01.2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym po dwie godziny każde.

Szczegółowy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-01-23 / autor: Marcin

Biuro Projektu

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
  ul. Szopena 51,
  35-595 Rzeszów
  pok. 311 (II piętro), 216 (I piętro)
  Telefon: 17 86 76 232, 17 86 76 209