Aktualności

Zmiana Biura Projektu „Czas na Karierę”

Szanowni Państwo Biuro Projektu „Czas na Karierę” zostało przeniesione do pokoju 311 oraz 216.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego w sprawach związanych z projektem zapraszamy do wyżej wymienionych pokoi.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Biuro projektu będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.

Dodano: 2017-07-13 / autor: Marcin

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU NA GRUPY I HARAMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Informujemy o podziale uczestników II edycji projektu „Czas na Karierę” na trzy grupy szkoleniowe oraz prezentujemy harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Szkolenia będą odbywały się od  22.05.2017 r. (poniedziałek) do 31.05.2017 r. (środa) w godzinach od 9:00 do 14:00 bądź 15:30 w zależności od tematyki szkolenia w danym dniu w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Grupa I odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 22.05.2017 r. (poniedziałek) do 25.05.2017 r. (czwartek).

Grupa II odbywała będzie szkolenia w sali nr 209 (I piętro) w dniach od 22.05.2017 r. (poniedziałek) do 25.05.2017 r. (czwartek).

Grupa III odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 26.05.2017 r. (piątek) do 31.05.2017 r. (środa).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-05-10 / autor: Marcin

Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego – II edycja

Przedstawiamy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach II edycji projektu „Czas na Karierę”.

Spotkania z doradcami zawodowymi będą odbywały się od  11.05.2017 r. (czwartek) do 18.05.2017 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym po dwie godziny każde.

Szczegółowy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-05-08 / autor: Marcin

Wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Czas na Karierę”

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Czas na karierę”.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa znajdują się poniżej w załącznikach.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na karierę” zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie oraz złożenia w terminie 3 dni roboczych do 28.04.2017 (piątek) następujących dokumentów:

– Deklaracji udziału w Projekcie,

– Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– Oświadczenie uczestnika (PEFS)

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w zakładce „Pobierz dokumenty”.

 

Dokumenty prosimy złożyć w biurze projektu tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów pokój nr 307.

 

Informujemy również, że rekrutacja do III edycji projektu „Czas na karierę” planowana jest na trzeci kwartał 2017 roku (sierpień/wrzesień). Ustalony dokładny termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych ogłoszony zostanie na stronie internetowej projektu.

Dodano: 2017-04-25 / autor: Marcin

Biuro Projektu

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
    ul. Szopena 51,
    35-595 Rzeszów
    pok. 311 (II piętro), 216 (I piętro)
    Telefon: 17 86 76 232, 17 86 76 209