O Projekcie

Grupę docelową projektu stanowi 105 kobiet po 29 roku życia zamieszkujące województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów K.C.), bezrobotne, lub bierne zawodowo.
Projekt zapewni wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia.

  1. Doradztwo zawodowe
  2. Szkolenia: Komunikacja interpersonalna i Autoprezentacja
  3. Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem (np. księgowość, kadry i płace, obsługa wózków widłowych, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa, kosmetyczny itp.),
  4. Pośrednictwo pracy i doradztwo kariery
  5. 6 miesięczne płatne staże zawodowe – 1750zł/mc

 

Dodatkowo zapewniamy:

Projekt skupia się na indywidualnym podejściu do każdego Uczestnika Projektu. Doradztwa zawodowy pomoże wybrać odpowiednie szkolenie zawodowe dostosowane do warunków rynkowych z uwzględnieniem preferencji.

Wykwalifikowany Trener Kariery pomoże kształtować postawę nastawioną na sukces zawodowy i przełamywanie barier.

Wartość Projektu:  1 955 898 PLN

Dofinansowanie z funduszy europejskich:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania: 1 799 426,16 PLN