PODZIAŁ UCZESTNIKÓW III EDYCJI PROJEKTU NA GRUPY I HARAMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Informujemy o podziale uczestników III edycji projektu „Czas na Karierę” na trzy grupy szkoleniowe oraz prezentujemy harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Szkolenia będą odbywały się od  11.10.2017 r. (środa) do 20.10.2017 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00 bądź 15:30 w zależności od tematyki szkolenia w danym dniu w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Grupa I odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 11.10.2017 r. (środa) do 16.10.2017 r. (poniedziałek).

Grupa II odbywała będzie szkolenia w sali nr 209 (I piętro) w dniach od 11.10.2017 r. (środa) do 16.10.2017 r. (poniedziałek).

Grupa III odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 17.10.2017 r. (wtorek) do 20.10.2017 r. (piątek).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.