PODZIAŁ UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU NA GRUPY I HARAMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Informujemy o podziale uczestników II edycji projektu „Czas na Karierę” na trzy grupy szkoleniowe oraz prezentujemy harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Szkolenia będą odbywały się od  22.05.2017 r. (poniedziałek) do 31.05.2017 r. (środa) w godzinach od 9:00 do 14:00 bądź 15:30 w zależności od tematyki szkolenia w danym dniu w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Grupa I odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 22.05.2017 r. (poniedziałek) do 25.05.2017 r. (czwartek).

Grupa II odbywała będzie szkolenia w sali nr 209 (I piętro) w dniach od 22.05.2017 r. (poniedziałek) do 25.05.2017 r. (czwartek).

Grupa III odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 26.05.2017 r. (piątek) do 31.05.2017 r. (środa).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.