Wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Czas na Karierę”

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Czas na karierę”.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa znajdują się poniżej w załącznikach.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na karierę” zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie oraz złożenia w terminie 3 dni roboczych do 28.04.2017 (piątek) następujących dokumentów:

– Deklaracji udziału w Projekcie,

– Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– Oświadczenie uczestnika (PEFS)

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w zakładce „Pobierz dokumenty”.

 

Dokumenty prosimy złożyć w biurze projektu tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów pokój nr 307.

 

Informujemy również, że rekrutacja do III edycji projektu „Czas na karierę” planowana jest na trzeci kwartał 2017 roku (sierpień/wrzesień). Ustalony dokładny termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych ogłoszony zostanie na stronie internetowej projektu.

Załączniki