Wyniki rekrutacji I edycji projektu „Czas na karierę”

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Czas na karierę” w ramach I edycji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa znajdują się poniżej w załącznikach.

 

Wszystkim kandydatom, którzy złożyli dokumenty zgłoszeniowe została przesłana mailowo informacja o wynikach rekrutacji bądź zostali poinformowani o nich telefonicznie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na karierę” zobowiązane są do złożenia w terminie 3 dni roboczych następujących dokumentów:

– Deklaracji udziału w Projekcie,

– Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w zakładce „Pobierz dokumenty”.

Dokumenty prosimy złożyć w biurze projektu tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów pokój nr 302 lub 307.

 

Informujemy również, że rekrutacja do II edycji projektu „Czas na karierę” planowana jest na drugi kwartał 2017 roku. Ustalony dokładny termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych ogłoszony zostanie na stronie internetowej projektu.

 

Załączniki