Rekrutacja do projektu „Czas na karierę”

Informujemy, że w dniach 12-19.12.2016r. trwa rekrutacja do projektu „Czas na karierę.” Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce „Dokumenty do pobrania” i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

  1. osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 302 lub 307, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30;
  2. pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.