Aktualności

Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego – III edycja

Przedstawiamy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach III edycji projektu „Czas na Karierę”.

Spotkania z doradcami zawodowymi będą odbywały się od  02.10.2017 r. (poniedziałek) do 10.10.2017 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym po dwie godziny każde.

Szczegółowy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-10-02 / autor: Marcin

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW III EDYCJI PROJEKTU NA GRUPY I HARAMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Informujemy o podziale uczestników III edycji projektu „Czas na Karierę” na trzy grupy szkoleniowe oraz prezentujemy harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Szkolenia będą odbywały się od  11.10.2017 r. (środa) do 20.10.2017 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00 bądź 15:30 w zależności od tematyki szkolenia w danym dniu w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Grupa I odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 11.10.2017 r. (środa) do 16.10.2017 r. (poniedziałek).

Grupa II odbywała będzie szkolenia w sali nr 209 (I piętro) w dniach od 11.10.2017 r. (środa) do 16.10.2017 r. (poniedziałek).

Grupa III odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 17.10.2017 r. (wtorek) do 20.10.2017 r. (piątek).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-10-02 / autor: Marcin

Wyniki rekrutacji do III edycji projektu „Czas na Karierę”

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do III edycji projektu „Czas na karierę”.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa znajdują się poniżej w załącznikach.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na karierę” zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie oraz złożenia w terminie 3 dni roboczych do 22.09.2017 (piątek) następujących dokumentów:

– Deklaracji udziału w Projekcie,

– Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– Oświadczenie uczestnika (PEFS)

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w zakładce „Pobierz dokumenty”.

 

Dokumenty prosimy złożyć w biurze projektu tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów pokój nr 311.

Dodano: 2017-09-18 / autor: Marcin

Nabór do III edycji projektu „Czas na Karierę”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu stażowego „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin rekrutacji (przyjmowania zgłoszeń): 16.08.2017 r. – 15.09.2017 r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuje osoby zamieszkałe teren województwa podkarpackiego.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu znajdującym się w zakładce „Pobierz dokumenty” oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty rekrutacyjne (wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne zaświadczenie potwierdzające z Urzędu Pracy) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

 1. osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 311 i 216, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 2. pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dodano: 2017-07-19 / autor: Marcin

Biuro Projektu

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
  ul. Szopena 51,
  35-595 Rzeszów
  pok. 311 (II piętro), 216 (I piętro)
  Telefon: 17 86 76 232, 17 86 76 209