Aktualności

Nabór do III edycji projektu „Czas na Karierę”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu stażowego „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin rekrutacji (przyjmowania zgłoszeń): 16.08.2017 r. – 15.09.2017 r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuje osoby zamieszkałe teren województwa podkarpackiego.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu znajdującym się w zakładce „Pobierz dokumenty” oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty rekrutacyjne (wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne zaświadczenie potwierdzające z Urzędu Pracy) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

 1. osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 311 i 216, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 2. pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dodano: 2017-07-19 / autor: Marcin

Zmiana Biura Projektu „Czas na Karierę”

Szanowni Państwo Biuro Projektu „Czas na Karierę” zostało przeniesione do pokoju 311 oraz 216.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego w sprawach związanych z projektem zapraszamy do wyżej wymienionych pokoi.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Biuro projektu będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.

Dodano: 2017-07-13 / autor: Marcin

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU NA GRUPY I HARAMONOGRAM SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Informujemy o podziale uczestników II edycji projektu „Czas na Karierę” na trzy grupy szkoleniowe oraz prezentujemy harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Szkolenia będą odbywały się od  22.05.2017 r. (poniedziałek) do 31.05.2017 r. (środa) w godzinach od 9:00 do 14:00 bądź 15:30 w zależności od tematyki szkolenia w danym dniu w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Grupa I odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 22.05.2017 r. (poniedziałek) do 25.05.2017 r. (czwartek).

Grupa II odbywała będzie szkolenia w sali nr 209 (I piętro) w dniach od 22.05.2017 r. (poniedziałek) do 25.05.2017 r. (czwartek).

Grupa III odbywała będzie szkolenia w sali nr 315 (II piętro) w dniach od 26.05.2017 r. (piątek) do 31.05.2017 r. (środa).

Szczegółowy podział uczestników projektu i harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji społecznych znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-05-10 / autor: Marcin

Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego – II edycja

Przedstawiamy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach II edycji projektu „Czas na Karierę”.

Spotkania z doradcami zawodowymi będą odbywały się od  11.05.2017 r. (czwartek) do 18.05.2017 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym po dwie godziny każde.

Szczegółowy harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego znajduję się poniżej w załączniku.

Dodano: 2017-05-08 / autor: Marcin

Biuro Projektu

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
  ul. Szopena 51,
  35-595 Rzeszów
  pok. 311 (II piętro), 216 (I piętro)
  Telefon: 17 86 76 232, 17 86 76 209